Start Detta gör vi Nykterhetskontroller

Nykterhetskontroller

MHF Region Öst har möjlighet att till självkostnadspris besöka arrangemang och erbjuda besökarna/deltagarna kostndsfria, tillförlitliga och snabba  kontroller av nykterheten innan de ger sig ut i trafiken.

Testerna genomförs med utbildade funktionärer och med antingen kallibrerade och tesade bränslecellsmätare eller IR-baserade mätare.

För mer information kontakta Christer Folkesson på info(a)mhfost.se.

DSCF4652

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin