Start Kontakt

MHF Region Öst

  Styrelsen 2016Regionstyrelsen

Regionkontoret

   
     

MHF Region Öst

   

Brahegatan 33 A

   

563 32 Gränna

   
     

Telefon 036-71 08 00

   
     

E-post info(a)mhfost.se

 
          

Ordförande

 

Vice ordförnade

Christer Folkesson

 

Ulrik Larsson

Brahegatan 33 A

 

Vallgatan 11

563 32 Gränna

 

364 42 Lenhovda

     

Mobil 070-521 97 15

 

Mobil 0708-73 12 37

     

E-post folkesson(a)mhfost.se

E-post larsson(a)mhfost.se

     

Sekreterare

  Ledamot

Olof Ljunggren

 

Leif Mellberg

Russnäs 6

 

Hästhagsgatan 21

575 95 Eksjö

 

561 51 Huskvarna

     

Telefon 0381-400 28

 

Telefon 036-13 65 39

Mobil 070-779 82 20

 

Mobil 070-335 65 13

     

E-post ljunggren(a)mhfost.se

E-post mellberg(a)mhfost.se

     
Ledamot   Ledamot

Staffan Samuelsson

 

Gunnel Svensson

Älgerumsvägen 14 B

 

Ingarp 28

383 35 Mönserås

 

575 95 Eksjö

     

Mobil 070-220 96 22

 

Mobil 070-842 76 28

    Telefon 0381-400 03
     

E-post samuelsson(a)mhfost.se

E-post svensson(a)mhfost.se

     

Ledamot

   

Sven-Olof Petersson

   

Kuggebodavägen 55

   

372 94 Listerby

   
     

Mobil 070-696 89 56

   
     

E-post petersson(a)mhfost.se

 
     
     
     

Revisor

 

Revisor

Ann-Chatrine Jonsson

 

Anders Jonliden 

Sörängsvägen 29 B

 

Ingarp 37

571 38 Nässjö

 

575 95 Eksjö 

     

Mobil 070-647 70 39

 

Mobil 070-872 08 77

     

E-post annchatrinej0501(a)outlook.com

E-post   anders.jonliden(a)gmail.com

     

Valberedningens ordf.

   

Bengt Swahn

   

Spelmans 8

   

341 32 Ljungby

   
     

Telefon 0371-147 31

   

Mobil 070-627 67 36

   
     

E-post swahn@mhfost.se

 
     
     
     

Utbildning AM

   Trafikrutan/MHF-signalen

Krister Haglund

   Bengt Swahn

Gamla Vägen 34

   Spelmansvägen 8

686 97 Lysvik

   341 32 Ljungby
     

Telefon 0565-805 65

   Telefon 0372-147 31

Mobil 076-627 13 71

   Mobil 070-627 67 36
     

E-post haglund(a)mhfost.se

 E-post swahn(a)mhfost.se
   
   
Internationellt körkort  
Bengt Swahn  
Spelmansvägen 8  
341 32  Ljungby  
   
 Telefon 0372-147 31  
 Mobil 070-627 67 36  
   
 E-post swahn(a)mhfost.se  

 

 

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin